BINDING EFFECT

Dit is een bindende overeenkomst tussen u enspeed12.info(wij, wij, non-profit organisatie). Door de internetsite te gebruiken die zich bevindt op https: //speed12.info/ (de Site), gaat u ermee akkoord zich aan deze Gebruiksvoorwaarden te houden. Als u deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment onaanvaardbaar vindt, moet u de Site onmiddellijk verlaten en het gebruik ervan staken.

FREE SHOWBOX PRIVACY POLICY

We respecteren uw privacy en staan ​​u toe om de behandeling van uw persoonlijke gegevens te regelen. Een volledige verklaring van ons huidig ​​privacybeleid is te vinden op klik hier . Ons privacybeleid wordt door deze verwijzing uitdrukkelijk in deze Overeenkomst opgenomen

GOVERNING LAW

Deze gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met en worden beheerst door de wetten van Californië en de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot juridische conflicten. Deze site is bedoeld voor gebruik door personen die gevestigd zijn in de Verenigde Staten van Amerika.

MINIMUM AGE

Je moet ten minste 18 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en deel te nemen aan deze site. U garandeert en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en dat u deze Overeenkomst juridisch kunt aangaan.

EBOOK SIGNUPS AND MAILINGS

U hebt de mogelijkheid, maar geen verplichting, om u aan te melden en een gratis eBoek van ons te ontvangen. Als u dit doet, stemt u ermee in om ons nog een e-mail van commerciële aard te sturen.

EMAIL COMMUNICATIONS

Wanneer u contact met ons opneemt, stemt u er uitdrukkelijk mee in en stemt u ermee in om e-mailreacties van ons te ontvangen. Deze e-mailberichten kunnen van commerciële of niet-commerciële aard zijn. Niet-commerciële e-mails kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, administratieve problemen en aankondigingen van wijzigingen in deze voorwaarden, het privacybeleid of andere sitedocumentatie.

USE OF SOFTWARE

We kunnen bepaalde software via de Site beschikbaar stellen voor u. Als u software van de Site downloadt, wordt de software, inclusief alle bestanden en afbeeldingen die zich in de software bevinden of genereren, en bijbehorende gegevens (gezamenlijk, Software) geacht door ons aan u in licentie te worden gegeven, voor uw persoonlijk, niet-commercieel, thuisgebruik. enkel en alleen. We dragen de titel of de intellectuele eigendomsrechten van de Software niet over, en Wij behouden de volledige en volledige eigendom van de Software en alle intellectuele eigendomsrechten daarop. U mag de Software niet verkopen, herdistribueren of reproduceren, noch mag u de Software decompileren, reverse-engineeren, disassembleren of anderszins converteren naar een door mensen waarneembare vorm. Alle handelsmerken en logo's zijn eigendom van het Bedrijf of zijn licentiegevers en u mag ze op geen enkele manier kopiëren of gebruiken.

COMPLIANCE WITH INTELLECTUAL PROPERTY LAWS

Wanneer u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord om de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Uw gebruik van de site is te allen tijde onderworpen aan en onderworpen aan wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectueel eigendom. U gaat ermee akkoord geen informatie of inhoud (gezamenlijk, Inhoud) te uploaden, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden in strijd met auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendom of eigendomsrechten van derden. U stemt ermee in zich te houden aan de wetten met betrekking tot het auteursrecht en het gebruik van intellectuele eigendom, en u bent als enige verantwoordelijk voor schendingen van toepasselijke wetgeving en voor inbreuken op rechten van derden veroorzaakt door inhoud die u verstrekt of verzendt, of die wordt verstrekt of verzonden met uw gebruikers-ID. De bewijslast dat een Inhoud geen wetten of rechten van derden overtreedt, rust uitsluitend bij u. Alle zaken rond Digital Millennium Copyright Act worden verwerkt overeenkomstig ons DMCA-beleid, dat u kunt openen via de DMCA-link onderaan de pagina.

INAPPROPRIATE CONTENT

U stemt ermee in om geen Inhoud te uploaden, te downloaden, weer te geven, uit te voeren, te verzenden of anderszins te verspreiden

  1. is lasterlijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend of bedreigend;
  2. bepleit of aanmoedigt gedrag dat een strafbaar feit zou kunnen zijn, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid, of anderszins toepasselijke lokale, staats-, nationale of buitenlandse wet- of regelgeving zou schenden;
  3. adverteert of anderszins fondsen wendt of een uitnodiging is voor goederen of diensten; of
  4. geeft medisch advies aan andere gebruikers.

Wij behouden ons het recht voor om uw ontvangst, verzending of andere distributie van dergelijk materiaal via de site te beëindigen en, indien van toepassing, dergelijk materiaal van zijn servers te verwijderen. We zijn van plan om volledig samen te werken met alle wetshandhavingsfunctionarissen of -instanties bij het onderzoeken van enige overtreding van deze Voorwaarden of van toepasselijke wetgeving.